Основите на ефективното писане на есета

Думата есе произлиза от френския un essai, което означава опит или изпитание, както и от латинското exagium, което означава претегляне. Това е малък прозаичен текст, изразяващ индивидуална гледна точка на автора. Есето не претендира да бъде окончателно или изчерпателно тълкуване на темата. Освен това този тип копие не е подобен на отчет.Това е един вид информационен поток, който съчетава философски мисли и лични чувства на автора. Въпреки относителната свобода да се пише в този жанр, есето не е лесна работа, защото изисква оригинални идеи и нестандартен поглед върху въпроса.Основната задача на есето, за разлика от историята с изобразяване или преразказ на всяка житейска ситуация, е да даде идеи, да обясни и убеди. Всякакви услуга за писане на есе може да твърди, че копието постига целта си, ако неговият автор е успял да изрази лично мнение.

Темата на есето може само да даде насока за мислите на автора. Често е допустимо да се промени заглавието, което определя съдържанието. Професионалните услуги за писане на есета препоръчват на авторите да предадат лично възприятие, като предоставят множество примери, теглят паралели, избират аналогии и използват всякакви асоциации. За есето са характерни образни, афористични изрази.Освен това есето се характеризира с използването на различни средства за художествено изразяване, като метафори, символи и сравнения, както и алегорични и притчеви образи. Копието винаги изглежда по-добре, ако съдържа неочаквани завои, невероятни съвпадения и непредвидими заключения. Така че можете да се запитате: Откъде трябва да започна, за да напиша есето си?. Ето подробно ръководство:

1. Изкопаване на мисли

Първо прочетете темата и помислете за нея. Времето, което ще отделите за мислене, зависи от вас. Може да отнеме от няколко минути до няколко дни. Не се стремете да разкриете напълно темата. Просто се съсредоточете върху това, което ви е интересно. Използвайте житейския си опит и се опитайте да представите своето виждане за проблема. Запишете най-добрите идеи и някои твърдения по този въпрос.

Заменете твърденията, които са общи, с по-конкретни. Отървете се от записи, които съдържат стандартни признания, които не представляват интерес за читателите и не подчертават вашата личност. Например изразът Компютрите определено повлияха на живота ни не е подходящ за есе, тъй като всички го знаят. Докато само представянето на някои твърдения не е достатъчно. Важно е да убедите читателите, че вашата гледна точка има право да съществува.2. Формиране на основата на есето

Тези идеи, които смятате за подходящи, ще формират основата за вашето писане. Подредете твърденията в някакъв ред. Помислете дали е уместно да размените някои от тях. Определете броя на параграфите, като вземете предвид необходимостта от разпределяне на въведение, основна част и заключение.

Ако е необходимо, използвайте подзаглавия. Въз основа на тях можете да изградите структура на вашите аргументи. Тук е необходимо да се обоснове предложената аргументация или анализ. Могат да се използват графики, диаграми и таблици, ако са подходящи. Такъв подход ще помогне за следване на добре дефинирана цел.

3. Писане на съдържание

Всяко есе започва с въведение. Това е изложение на същността и обосновка на избора на тема. Полезно е правилно да формулирате въпроса, на който ще намерите отговор в хода на писането. Основната част трябва да включва теоретични основи на дадения въпрос и отговора на основния въпрос. Тази част включва разработване на аргументация и анализ, както и други аргументи и позиции по този въпрос.

В заключение направете обобщения и дайте аргументирани резултати. Методите, които се препоръчват за заключение, са подходящи повторения, илюстрации, цитати и подходящи мисли. Тази заключителна част може също да включва индикация за възможното приложение на изследването, като не изключва връзката му с други проблеми.

4. Детайли за оформяне

В процес на писане на есе , трябва да запомните, че един параграф трябва да съдържа само едно твърдение или идея заедно със съответните доказателства, подкрепени с подходящ материал. Развийте своята гледна точка във всеки параграф. Подкрепете твърденията си с доказателства и предоставете факти. Използвайте ярки описания, цитати, стихотворения и провокативни въпроси, за да предизвикате интереса на читателя.

4. Извършване на проверка

Уверете се, че работата ви е лесна за смилане. Проверете дали мислите ви са последователни и се уверете, че водят до логичното заключение на темата. Хуморът е полезен инструмент, но е по-добре да го използвате разумно. Саркастичен или нахален тон често се възприема като досаден. Езикът, използван за писане на есе, трябва да се приема сериозно.

Ако не сте ограничени във времето, можете да пренапишете есето си няколко пъти, за да постигнете перфектния резултат. Имайте предвид, че есетата обикновено са ограничени в препоръчителен брой думи. Понякога това означава отказ от някои идеи или подробности, особено ако вече са споменати или са пряко свързани със същността на копието. Излишните данни и повторенията само разсейват читателя и засенчват основната идея. И накрая, би било полезно да помолите приятелите си да прочетат цялото есе и да попитате за тяхното мнение.

Препоръчано