Какви законови права имат учителите, ако не искат да се върнат в класната стая на фона на пандемията на коронавирус?

Какво ще стане, ако учителите откажат да се върнат на училище тази есен?Чухме от редица училищни райони в региона, които преминават или към напълно дистанционно, или частично към дистанционно обучение.Някои от тези опасения идват от учители, които казват, че не се чувстват в безопасност да се върнат в училище.
News10NBC разговаря с адвокат Адам Рос от Нюйоркската адвокатска колегия , който каза, че законните права на учителите зависят от много фактори.Няма общо всеобщо право да не ходите на работа само защото не се чувствате удобно да ходите на работа, но има специфични обстоятелства, при които служителят може да има право на настаняване, — обясни Рос . Хората имат права съгласно Закона за семейния медицински отпуск, ако се грижат за някой в ​​дома си, който има сериозно здравословно състояние. Всичко се основава на вашата конкретна ситуация.

NYSUT лобира държавата да наложи дистанционно обучение през първата половина на учебната година. Рос се съгласи, че синдикатите имат най-голяма власт при преговорите в тези ситуации на местно ниво.
Препоръчано