Кога ще излязат първите чекове на COLA през януари 2022 г.?

Новият график беше публикуван за социалноосигурителните плащания през 2022 г. от Администрацията за социално осигуряване. Те ще включват последното увеличение на COLA от 5,9%.Бенефициенти с рождена дата от 1 до 10 ще получат плащането си втората сряда на месеца. Първата проверка ще бъде на 12 януари 2022 г.най-популярният спорт в Канада

Ако рождените дати на бенефициентите са между 11 и 20, техните плащания ще бъдат третата сряда от месеца. Първото плащане ще бъде на 19 януари 2022 г.
Бенефициентите с рожден ден от 21 до 31 ще видят плащанията четвъртата сряда на месеца. Първото им плащане ще стане на 26 януари 2022 г.първото вирусно видео в youtube

Пълният график на плащане може да се види тук .

Това е най-голямото увеличение на COLA от почти 40 години, което помага да се поддържа инфлацията.

Свързано: Актуализация на социалното осигуряване: Получават ли ветераните допълнителен тласък на COLA? Кога започват по-големите плащания за възрастни хора?


Получавате ли най-новите заглавия във входящата си кутия всяка сутрин? Регистрирайте се за нашето Сутрешно издание, за да започнете деня си.
Препоръчано